Met de lente lijkt ook het seizoen van de nieuwe akkoorden aangebroken. Na de Provinciale Statenverkiezingen gaan de partijen aan de slag met een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Natuurlijk hopen we van harte dat sport en bewegen daarin een prominente plek krijgt. Want voor een vitaal Limburg is sport en bewegen onmisbaar. Samen met 8 sport- en gezondheidsorganisaties laten we dat zien op de website: www.limburgsportenbewegen.nl. Een site vol met behaalde resultaten én toekomstige sportieve doelstellingen. Laat de coalitie er vooral haar voordeel mee doen!

Sportakkoord

Een ander belangrijk akkoord is het sportakkoord. Hierover is eindelijk meer duidelijkheid. Begin maart ontvingen alle Limburgse gemeenten een kamerbrief van Minister Bruins en een informatiebrief van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) met daarin de werkwijze, aanpak, procedure en financiering van provinciale, regionale of lokale akkoorden. Nu is het aan de gemeenten om samen met partners, stakeholders én burgerkracht te komen tot een gedragen integraal Sport- en/of Preventieakkoord.

Samen

Samen bepalen zij de koers voor de komende jaren. Zij kunnen bijvoorbeeld inzetten op de deelakkoorden inclusief sport en bewegen, vitale sportaanbieders, duurzame sportinfrastructuur, positieve sportcultuur of van jongs af aan vaardig in bewegen. Ook zijn er verbindingen te maken met het Preventieakkoord. De rol van de formateur of procesbegeleider bij de totstandkoming van het regionale of lokale akkoord is een belangrijke factor voor het succes van het akkoord. Gemeenten en stakeholders bepalen samen wie hen hierbij gaat ondersteunen. 

Kansen

De regionale of lokale akkoorden bieden veel kansen voor de meest uiteenlopende ontwikkelingen in Limburg. Denk hierbij aan de samenwerkende gemeenten in de regio Noord-, Midden- of Zuid-Limburg, het sportakkoord aangepast sporten IKS Limburg, de trendbreuk in ZuidLimburg met de ontwikkelingen van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, één uur bewegen in en rondom de basisschool, JOGG Limburg, de Open Club ontwikkeling met de Rabo Versterkt programma’s, de Gezonde Generatie of gemeenten die een nieuw integraal sport- en beweegbeleid willen maken. Kortom: een scala aan mogelijkheden. Samen met VSG informeren we Limburgse gemeenten de komende tijd over de diverse mogelijkheden. 

Op weg naar een gezonde generatie

Samen met VSG en NOC*NSF willen we zoveel mogelijk lokale en/of regionale akkoorden in Limburg aanjagenondersteunen en begeleiden. Onze expertise, onafhankelijkheid en ons uitgebreide netwerk in de sport, zorg, gezondheid en onderwijs helpen hier zeker bij. Laten we samen oweg gaan naar een gezonde generatie in een vitaal en sportief Limburg! 

Wil je meer weten over het sluiten van een regionaal of lokaal akkoord? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op:

Zuid-Limburg: Hennie ter Haar of Eric Debets
Noord- en Midden-Limburg: Joris Baur 

Akkoord? 

Jack Opgenoord
Directeur Huis voor de Sport Limburg 

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief