Tijdens het schrijven van deze column kwam het nieuws dat het kabinet de coronamaatregelen verder heeft aangescherpt. We mogen gelukkig blijven sporten, maar voor verenigingen is het een zware dobber dat de sportkantines moeten sluiten en zij opnieuw inkomsten mislopen. Ik ben dan ook blij dat in de afgelopen periode veel gemeenten en lokale sportplatforms, ondanks alle barrières van corona, aan de slag zijn gegaan met de ambities uit het lokale sportakkoord. Want sport en bewegen blijven belangrijk voor de samenleving! In veel sportakkoorden is sport als middel genoemd om in te zetten op de meest uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Denk hierbij aan vitaliteit, sociale inclusie met een accent op gezonde jeugd, kwetsbare groepen en vitale senioren.

Preventieakkoorden

Inmiddels gaan de meeste Limburgse gemeenten ook aan de slag met de formatie van het zogenaamde preventieakkoord. Hier liggen de accenten op een rookvrije generatie en verantwoord alcohol gebruik. Het zal je niet verbazen dat de vitale samenleving de hoger gelegen ambitie is. Vele stakeholders die betrokken zijn bij het sportakkoord zullen ook weer aan tafel gevraagd worden bij de formatie van de preventieakkoorden. Het is nu het momentum om lokale of regionale sport- en preventieakkoorden aan elkaar te verbinden en te komen tot structurele vitale netwerken waar zorg, buurt, onderwijs en verenigingsleven hand in hand gaan.

Samen tegen corona en samen voor een vitale samenleving

Op deze wijze ontstaat niet alleen een structureel lokaal samenwerkingsverband maar kunnen ook middelen uit het sport- en preventieakkoord ingezet worden voor één gezamenlijk doel. Door focus en afstemming van projecten kunnen kennis, middelen en menskracht gebundeld worden. In deze tijd van schaarste en toenemende vitaliteitsproblematiek is hybride financiering vanuit de diverse beleidsterreinen een noodzaak. Samen tegen corona en samen voor een vitale samenleving.

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Afgelopen week werd mij tijdens het symposium Gezonde Basis school van de Toekomst nogmaals duidelijk dat we alleen slagen in de ambitie om te komen tot een vitale jeugd als we samen de krachten bundelen, afstemmen, focus aanbrengen en menskracht, middelen en kennis gaan delen. Ook hier gaan de preventie- en sportakkoorden hand in hand.

Volg je sportakkoord

Borging is één van de belangrijkste uitdagingen voor elk lokaal (sport)akkoord. Daar kunnen wij bij helpen. Om het sportakkoord te volgen en ervoor te zorgen dat de ambities uit het sportakkoord worden gerealiseerd, werken wij op dit moment aan een unieke digitale tool waarmee je gemakkelijk de voortgang van je Sportakkoord kunt volgen. De tool is voor elk sportakkoord geschikt en te bereiken via www.volgjesportakkoord.nl. We verwachten deze tool eind oktober te kunnen presenteren. Wil je hier nu al meer over weten? Neem dan contact op met mijn collega’s Jorg Smeets of Joris Baur.

Jack Opgenoord
Directeur

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief