Heb jij ideeën om nog meer mensen in Kerkrade aan het sporten en bewegen te krijgen? Wil jij je inzetten voor de toekomst van sport in Kerkrade? Of wil je als sportvereniging, aanbieder, school of maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan een gezond en vitaal Kerkrade?

Wat is een sportakkoord?

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Met het sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Om deze ambities te realiseren wordt in veel gemeenten een lokaal sportakkoord gesloten dat aansluit bij de lokale situatie en ambities.

Foto: Gemeente Kerkrade

Sportakkoord Kerkrade

“Het realiseren van een Lokaal Sportakkoord sluit aan bij de ontwikkelingen van het onlangs door de gemeenteraad geaccordeerde Center Court Kerkrade. Om onze inwoners gezonder en vitaler te krijgen en te houden is sport een middel om onze doelstellingen te behalen’’.

In Kerkrade hebben de Sportstichting Kerkrade, Heton Sportbedrijf en Impuls samen met de gemeente Kerkrade het initiatief genomen om ook in Kerkrade aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord. Samen met lokale sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, scholen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties willen wij het Sportakkoord Kerkrade realiseren en tot een succes maken. Het sportakkoord bevat concrete ambities, afspraken en acties ter bevordering van de sport- en beweegcultuur die we in Kerkrade samen gaan oppakken.

Bijeenkomst Ondertekening Sportakkoord Kerkrade | 30 maart geannuleerd

De bijeenkomst op 30 maart is geannuleerd i.v.m. het coronavirus. Zodra bekend is wanneer de bijeenkomst alsnog wordt gepland, communiceren we dat via deze website.

Op 20 januari was de eerste bijeenkomst waarop je kon bijdragen aan het Sportakkoord van Kerkrade. Na een plenaire presentatie brainstormden de deelnemers in groepen over de mogelijkheden, kansen en uitdagingen van een lokaal sportakkoord. Op 17 februari gingen we dieper in op de acties die hieraan kunnen worden gekoppeld.

De afgelopen maanden hebben we samen met verenigingen, (commerciële) sportaanbieders en maatschappelijke organisaties hard gewerkt aan het Sportakkoord Kerkrade. Het resultaat van dit proces is vastgelegd in het concept Sportakkoord Kerkrade. Op 30 maart ondertekenen we met alle partners het Sportakkoord Kerkrade. Iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van het sportakkoord is van harte welkom om als partner het Sportakkoord Kerkrade te ondertekenen.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief