Energieverbruik is een van de grootste kostenposten voor verenigingen. Zo’n 15% van de kosten bestaat uit energielasten. Dit zijn de maandelijks terugkerende kosten van water, stroom voor o.a. verlichting en koeling en van gas voor het verwarmen van de accommodatie. 

We zien nu al een enorme stijging van de energieprijzen en de verwachting is dat deze prijzen niet gaan dalen. Door nu aan de slag te gaan met het verduurzamen van je accommodatie kun je je energiekosten eenvoudig verlagen. Wist je dat je door collectief (energie) in te kopen en door het vervangen van binnenverlichting al gauw 25% op energiekosten kunt besparen?

Verantwoord Verduurzamen: alle kennis onder 1 dak !

Verantwoord Verduurzamen is een initiatief van Huis voor de Sport Limburg. Samen met Huis voor de Kunsten Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)Rescoop Limburg en Natuur en Milieufederatie Limburg geven we uitvoering aan het programma.

Doelstelling

Onze doelstelling is helder:

Toekomstgerichte en duurzame accommodaties en verenigingen voor een leefbaar Limburg

Door de samenwerking kunnen wij je op alle gebieden helpen. Wij zijn je sparringpartner als het gaat over duurzaamheidsvraagstukken, maar ook de de partij die een energiescan, inclusief bouwkundig advies, financiering en monitoring voor je kan uitvoeren.

Gratis begeleiding en ondersteuning

Vanuit provincie Limburg en het ministerie van VWS is subsidiegeld beschikbaar om jouw vereniging of stichting te helpen bij het verduurzamen van de accommodatie. Binnen het programma Verantwoord Verduurzamen kunnen we onderstaande verenigingen en stichtingen gratis helpen:

Gemeenschapshuizen

Ben je een stichting/vereniging of coöperatie die ter exploitatie en beheer een gebouw heeft met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum en heb je maximaal 10 gebouwde ontroerende zaken in eigendom?

Meer info

Cultuurorganisaties

Ben je een cultuurvereniging met een ANBI status en heb je maximaal 10 gebouwde ontroerende zaken in eigendom?

Meer info

Hoe gaan we te werk?

Of het nu om een sport- of cultuurvereniging, buurt- of gemeenschapshuis gaat, het verduurzamingstraject verloopt hetzelfde.

1.  Kennismaking en ophalen van de vraag: welk gebouw wil je verduurzamen? Zijn er nog andere vragen t.a.v. de organisatie of het gebouw etc.?

2. De energiescan voeren we uit op locatie. Onze bouwkundig ingenieur bekijkt de gehele accommodatie en bespreekt welke maatregelen je op korte en lange termijn kunt nemen om te verduurzamen. Vaak leveren kleine investeringen al direct rendement op! We bekijken het gebouw, we bespreken het energieverbruik, het gebruik van de accommodatie en de vitaliteit van de gebruiker(s).

3. De resultaten van de energiescan verwerken in een helder rapport. We zetten op een rij welke investeringen zinvol zijn en welke volgorde wenselijk is. Natuurlijk lichten we je het rapport persoonlijk toe.

4. Op basis van het rapport en de wensen van je vereniging, maken we een plan van aanpak, inclusief financieringsvoorstel.

5. We begeleiden je bij offertetrajecten: we helpen bij het aanvragen en beoordelen van offertes.

6. Vervolgens ondersteunen we je bij de realisatie van de gekozen maatregelen

7. Ten slotte monitoren we het resultaat van de genomen duurzaamheidsmaatregelen

Meer informatie

Neem voor meer info contact op met Juul van Cruchten.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief