Financieel

NOW-regeling

In verband met de nieuwe lockdown is het UWV-loket opengesteld voor aanvragen voor de NOW3 regeling. Ook sportverenigingen kunnen voor de derde periode van de NOW-regeling een aanvraag indienen. Dit kan t/m 27 december.

TVL-regeling | Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten | Ondersteuning sportverenigingen

De TVL-regeling is een vervolg op de TOGS-regeling. Sportclubs kunnen hier (onder voorwaarden) aanspraak op maken.  Een club moet in een kwartaal meer dan 30% omzetdaling en minimaal 4.000 omzetverlies hebben geleden. Per branche is een percentage vastgesteld voor de feitelijke lasten. Lees hier meer over de TVL regeling.

 

Aanvragen van TVL-regeling gaat via de website van de RVO. Voor Q4 kunnen vereniging een aanvraag indienen tot en met 29 januari 2021.

TASO-regeling | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Ondersteuning sportverenigingen

De Minister voor Medische Zorg stelt via de TASO-regeling 44,5 miljoen euro beschikbaar om amateursportorganisaties die schade  door de coronamaatregelen hebben geleden, tegemoet te komen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Ondersteuning sportverenigingen

110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen. 90 miljoen voor huurcompensatie voor sportclubs. 20 miljoen voor clubs die een eigen accommodatie hebben. Op 27 oktober heeft het kabinet aangekondigd dat het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Hiermee is een bedrag van € 60 miljoen gemoeid.

NOC*NSF | Noodfonds sport

NOC*NSF zet 4 à 5 miljoen euro opzij voor het coronanoodfonds.  Dit noodfonds is een aanvulling op de regelingen van de overheid.

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) | Noodkrediet

Mede dankzij een bijdrage van 10 miljoen euro van het Ministerie van VWS, biedt SWS vanaf 1 mei 2020 specifieke borgstellingen aan, waardoor banken zogenaamde “noodkredieten” kunnen verstrekken.

Gemeentelijk noodloket

Veel Limburgse gemeenten hebben voor sportclubs een loket ingericht waar je met vragen over jouw club terecht kunt. Check de site van je gemeente en neem contact op als je activiteiten wilt opstarten of meer informatie over lokale maatregelen wenst.

Ministerie Economische Zaken | € 4.000,- compensatie voor sportclubs

Het noodloket voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4000,- geldt ook voor sportverenigingen en- stichtingen. De regeling is inmiddels gesloten.

KNVB en Oranjespelers | Financieel steunpakket voetbalclubs

Oranjespelers, ING en KNVB hebben een steunpakket opgezet voor (amateur) voetbalclubs.

Contributie innen

De inning van contributie mag gewoon doorlopen. Ook als de sportclub dicht is.

Banken en SWS | Uitstel aflosverplichtingen

Banken en Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) geven sportclubs ‘lucht’ met uitstel van aflosverplichtingen.

Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven

Ook Rabobank biedt hulp in deze moeilijke tijd. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die klant zijn van Rabobank kunnen via een digitaal aanvraagformulier een aanvraag indienen voor een beroep op het Coöperatief Fonds.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Kleine coronahulp voor stichtingen en verenigingen

Wil je anderen helpen en heb je daarvoor financiële ondersteuning nodig? Kleine coronahulp is er voor stichtingen en verenigingen uit heel Nederland die zich richten op de meest kwetsbaren in de samenleving.

Subsidie participatie

De subsidie is bedoeld voor projecten die de participatie in de samenleving van een groep kwetsbare Limburgers bevorderen of de problematiek van een groep kwetsbare Limburgers bespreekbaar maken. De kwetsbare doelgroep moet rechtstreeks bij het project worden betrokken.

Inkomsten

Inventariseer de verwachte verliezen voor jouw sportclub en denk alvast na over welke acties je kunt starten om deze misgelopen inkomsten alsnog op te halen.

Acties om juist nu op te pakken

Vrijwilligersbeleid

Kom straks goed uit de startblokken: benut deze periode om te werken aan het vrijwilligersbeleid.

Privacywet

Voldoet jouw vereniging nog steeds aan de privacywet of verslapt de aandacht hiervoor iets? Zet in deze periode de puntjes weer op de i.

Subsidies en fondsen werven

Tijdens de coronacrisis zijn veel fondsen en subsidieverstrekkers gewoon bereikbaar. Check dus nu voor welke subsidies en fondsen je vereniging in aanmerking komt.

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief