Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. In zes deelakkoorden is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport inspireert.  Maar als we écht vooruit willen, dan moeten we regionale en lokale sportakkoorden sluiten.

Sport verenigt Limburg

Zoveel mogelijk Limburgers aan het sporten krijgen én houden. Dat lukt alleen door samen te werken met provinciale en lokale partners. Zij kennen Limburgers als geen ander en weten wat er in welke buurt speelt. Samen met deze partners en ambassadeurs kijken we welke gezamenlijke regionale en lokale ambities er zijn. Deze ambities leggen we vast in concrete lokale sportakkoorden.

Doel van lokale akkoorden is niet alleen om de implementatie van maatregelen te bevorderen, maar vooral om lokale netwerken te bouwen/versterken. De essentie van het lokaal sportakkoord is dat de sport zich ontwikkelt tot een volwaardige partner van de overheid.

Sportformateur

De sportformateur heeft een speciale rol bij de totstandkoming van de lokale sportakkoorden. Hij heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren.

Adviseur Lokale  Sport

Waar de sportformateur kartrekker is in het proces voor de totstandkoming van het lokale sportakkoord en het stimuleren van lokale samenwerking, zorgt de Adviseur Lokale Sport voor de verbinding met de sportlijn. Hij richt zich op de lokale organisatie van sport en beweegaanbieders en werkt nauw samen met de sportformateur. In tegenstelling tot de sportformateur blijft de Adviseur Lokale Sport in beeld nadat het lokale sportakkoord is gesloten. Hij zorgt daarmee voor continuïteit bij de opstart van de uitvoeringsfase. De Adviseur Lokale Sport trekt hierin samen op met de verenigingsondersteuners (lokaal- en bondsniveau) die zicht hebben op de behoefte van de club. Op basis daarvan wordt met de Adviseur Lokale Sport bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. Meer hierover vind je in de brochure: Brochure Dienstverlening voor sportclubs binnen het Sportakkoord

Adviseur lokale sport

Sportakkoord Landgraaf

Het Sportakkoord Landgraaf is klaar!

Meer info

Sportakkoord Weert

Het Weerter Sportakkoord is getekend!

Meer info

Sportakkoord Heerlen

De gemeente Heerlen ondertekende een akkoord met sportaanbieders, zorgverleners en organisaties om inwoners in de gemeente Heerlen aan het bewegen te krijgen.

Meer info

Sportakkoord Maastricht

In Maastricht zijn ze al vergevorderd met het Maastrichts Sportakkoord.

Meer info

Sportakkoord Kerkrade

Gemeente Kerkrade tekende met verschillende organisaties een verklaring om tot een Lokaal Sportakkoord te komen.

Meer info

Sportakkoord Maasgouw

Lees gauw het Sportakkoord Maasgouw

Meer info

Sportakkoord Voerendaal

Het Sportakkoord Voerendaal is klaar!

Meer info

Sportakkoord Echt-Susteren

Echt-Susteren heeft het sportakkoord afgerond!

Meer info

Sportakkoord Roermond

Het sportakkoord Roermond is klaar!

Meer info

Sportakkoord Sittard-Geleen

Het sportakkoord Sittard-Geleen is klaar.

Meer info

Sportakkoord Beesel

Sportakkoord Beesel is klaar!

Meer info

Wil je ook aan de slag met een lokaal sportakkoord?

Neem contact met ons op

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief